“Disclaimer”

Deze website is een initiatief van Omarmen, een feitelijke vereniging opgestart door Jeroen Ooms en Inge Jansen

Aansprakelijkheid

Aan het gebruik van de website www.omarmen.be kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel we proberen te zorgen dat alle informatie die verstrekt wordt correct is, kunnen we hier geen sluitende garanties over geven. De gegevens die online geplaatst worden zijn immers door de verenigingen zelf doorgegeven, onafhankelijk van OMARMEN.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website. OMARMEN is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade.

 

We faciliteren tussen particulier of bedrijf en vereniging en kunnen dan ook onmogelijk aansprakelijk worden gesteld in de verhouding tussen de particulier, het bedrijf en de lokale vereniging. OMARMEN heeft geen uitstaans met de al dan niet contractuele relatie die tussen de verschillende partijen ontstaat. Zij vergemakkelijkt enkel de wijze waarop de particulier of het bedrijf de lokale vereniging vindt door op haar website informatie omtrent deze vereniging te plaatsen.

 

In die zin kan OMARMEN niet aansprakelijk gehouden worden voor gebrekkige of ondermaatse goederen en/of diensten die de particulier of het bedrijf aan de lokale vereniging bezorgt, evenals voor bijvoorbeeld hulpgoederen of eten dat van ondermaatse kwaliteit is of bedorven is.

 

Voor links naar websites of naar webpagina’s van derden, waarover we geen zeggenschap hebben wat betreft de inhoud of andere kenmerken, zijn we in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Inbreuk op rechten

Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Van de Website mag niets worden gewijzigd, vermenigvuldigd, overgedragen, verspreid of gereproduceerd, als metatag op andere websites worden gebruikt of op enige andere wijze worden overgedragen aan derden of daarop gebruiksrechten  worden verleend zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke rechthebbende.

 

Zo is het onder meer verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de rechthebbende informatie van de Website of de Website zelf op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

 

Lees ook onze Privacyverklaring en Cooky-policy

Intellectueel eigendom

De Website, zowel de structuur als de inhoud, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Opzet

De opzet van deze website is een brug te vormen tussen de particulieren en bedrijven die een lokaal goed doel willen steunen en de lokale vereniging die zijn vereniging een gezicht wil geven. Daarom zal op www.omarmen.be een overzicht worden gegeven van de websites en gegevens van lokale verenigingen die deze zelf online zetten via door hen ingevulde Templates, waarbij er drie grote pijlers zijn: “vrijwilligers-helpende handen”, “Hulpgoederen (Tweedehands en Nieuw)” en “Financiële steun (éénmalig, domiciliëring)”.

 

Op die manier kan de particulier of het bedrijf een voor hem/haar passend goed doel steunen.

 

OMARMEN faciliteert louter op vrijwillige basis tussen particulier en vereniging en zal zelf geen facturen verzenden naar de sponsors, noch naar de verenigingen.

 

De directe contacten zullen plaatsvinden tussen de vereniging en de particulier of het bedrijf zelf. OMARMEN zal er louter voor zorgen dat beiden elkaar gemakkelijker vinden.