“Voor bedrijven”

We hebben jouw talent en kennis nodig!

Heeft je bedrijf of vereniging het hart op de juiste plaats en wil je meewerken om armoede te reduceren in onze regio dan kan je dit op verschillende manieren doen:

 Je kan…

– je management skills overbrengen aan een organisatie, waardoor ze efficiënter kunnen werken;

– blijvende financiële steun bieden;

– een bedrijfsruimte in bruikleen geven;

– het engagement aangaan om enkele vaste stage/leerplaatsen te voorzien;

– een bedrag of goederen doneren;

– …

Neem hiervoor contact op met ons via info@omarmen.be of rechtstreeks met de vereniging waarvoor je kansen wil creëren.

Sinds midden mei 2019 kunnen handelaars hun onverkochte goederen schenken aan een goed doel, vrijgesteld van btw.

De regering geeft de mogelijkheid om voeding maar ook gebruiksgoederen weg te schenken zonder btw te moeten betalen. Onder  ‘gebruiksgoederen’ verstaat men  producten zoals kledij, hygiëneproducten (zeep, shampoo en tandenborstels), basisgeneesmiddelen voor de huisapotheek, producten voor baby’s en kleine kinderen (luiers) en school- en kantoorbenodigdheden (van potloden tot schooltassen). (NSZ)

Geconfronteerd met Armoede in jouw bedrijf?

Sinds januari 2017 loopt het project ‘Naar een duurzame tewerkstelling’ van het Netwerk tegen Armoede, met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project streeft naar duurzame tewerkstelling van kwetsbare werknemers. Vanuit de expertise van mensen in armoede op de werkvloer werd een coachingstraject voor bedrijven ontwikkeld. Bedrijven met veel kwetsbare werknemers worden gecoacht om hun werknemers goed te ondersteunen, zodat de job een duurzame job wordt/blijft. Het traject werd getest in Lidl, Familiehulp, Krinkels, Van Heede Environment Group en Aquafontal. Het draaiboek van het traject kan opgevraagd worden.

Bedrijven die expertise zoeken om hun kwetsbare werknemers te ondersteunen, kunnen met het Netwerk tegen Armoede contact opnemen.

Deze tips en tricks kunnen uw bedrijf al een beetje op weg helpen.